FAQ

Kod E81

Kod E81 se prikazuje kada panel ne može da se poveže sa bazom SPA. Uzrok može biti u RCD sklopci, bazi SPA ili panelu. Zamolili bi smo Vas da sledite sledeće korake kako bi ste ponovo povezali panel sa kontrolnom jedinicom:

Korak 1:

Uzmite panel u ruku

Korak 2:

Pritisnite i držite On/Off dugme duže od 5 sekundi kako biste isključili panel

Korak 3:

Isključite bazu SPA iz utičnice

Korak 4:

Postavite isključeni panel nazad na bazu SPA

Korak 5:

Uključite bazu SPA u utičnicu i aktivirajte uređaj pomoću RESET (Rücksetzen) dugmeta i sačekajte 1 do 3 sekunde
Oprez! Ne pritiskajte TEST dugme jer ćete time isključiti uređaj!

Panel će se ponovo povezati i prikazati temperature, ali imajte na umu da je panel i dalje isključen. Da biste upravljali uređajem morate ga uključiti.

Da li se kod E81 i dalje prikazuje na panelu?

Molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.

Da li se kod E81 više ne pojavljuje?

Ovo znači da se panel nije mogao povezati sa bazom SPA. Razlog može biti jer je baza SPA bila isključena a panel uključena ili zato što je panel bio predaleko od baze SPA.

Ukoliko se kod E81 ponovo pojavi, prođite gore navedene korake.