Gde mogu da nađem broj rezervnog dela?

Broj rezervnog dela je u uputstvu.

Priloženi priručnik sadrži šematski prikaz rezervnih delova. Broj rezervnog dela je u formi petocifrenog numeričkog koda.