FAQ

Kako ispustiti vazduh iz filter pumpe

Ukoliko u sistemu filter pumpe ima vazduha protok vode će se biti smanjen a sam rad pumpe će biti bučan. Kako bi pumpa ispravno radila potrebno je ispustiti vazduh iz sistema. Molimo Vas da ispratite dole navedena uputstva korak-po-korak kako bi ste otklonili problem:

Korak 1:

Isključite pumpu

Korak 2:

Okrenite ventil na vrhu poklopca kućišta u smeru kazaljke na satu (slika 1)

Korak 3:

Vazduh bi tada izašao kroz otvor gde ste odvili ventil

Korak 4:

Nakon što poteče voda iz otvora ventila možete ga zatvoriti okretanjem suprotno od kazaljke na satu (slika 2 i 3)

Korak 5:

Nakon što je oslobođen vazduh iz sistema, pumpa se može ponovo uključiti

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.