FAQ

Kako ukloniti horizontalne grede

Pre uklanjanja horizontalnih greda iz PVC korita molimo Vas ispraznite vodu iz bazena.
Vertikalne cevi ili cevi U-oblika takođe moraju biti uklonjene. Protresite vertikalnu ili
cev U-oblika kako bi ste ih odvojili od horizontalnih cevi. Na ovaj način će te olakšati
izvlačenje horizontalnih greda iz PVC korita.

Pratite navedene korake u nastavku kako bi ste brzo i lako uklonili horizontalne grede
prilikom rasklapanja bazena:

Korak 1: Povlačite materijal korita bazena dalje od grede

Korak 2: Ponavljajte ovaj postupak celom dužinom grede

Obratite pažnju! U ovom procesu nemojte koristiti vodu ili/i sapun. To bi zalepilo gredu za PVC foliju od korita bazena.

Korak 3: Uhvatite gredu i rotirajte je dok je izvlacite iz korita bazena.

Okretanje grede će olakšati sam postupak uklanjanje iz PVC folije bazena.

Ukoliko se pojave problemi u toku uklanjanja horizontalnih greda iz PVC korita molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.