FAQ

Nema protoka-nizak protok vode solarnog grejaca

Ukoliko koristite solarne grejače doći će do smanjenja protoka vode kroz pumpu. Međutim, koliko nema protoka vode ili je protok vode izrazito nizak molimo Vas pratite navedene korake kako bi ste otklonili problem:

Korak 1:

Uklonite sav pribor osim solarne prostirke i filter pumpe

Korak 2:

Obavezno ispustite vazduh iz filter pumpe prateći korake u uputstvu za upotrebu.

Korak 3:

Otvorite ventile na solarnom grejaču prateći korake navedene u uputstvu za upotrebu.

Ako vazduh nije ispušten iz filter pumpe ili ako je priključeno puno dodataka, protok vode će biti izrazito nizak.


Povezivanjem više solarnih grejača, protok vode će se smanjiti jer postoji veći otpor vode koja se filtrira kroz pumpu. Ukoliko koristite nekoliko solarnih grejača preporučujemo da sledite navedene korake:

Korak 1:

Otvorite ventil na prvom solarnom grejaču
to znači da se voda neće zadržati u prvom solarnom grejaču već će teći direktno do sledećeg

Korak 2:

Otvorite ventil i na drugom solarnom grejaču

Korak 3:

Ukoliko imate više od 4 grejača, otvorite ventil i na trećem grejaču

Korak 4:

Otvorite ventil od pretposlednjeg grejača do pola

Korak 5:

Otvorite ventil poslednjeg grejača do kraja tako da voda može da teče u njega.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas Kontaktirajte nas