FAQ

Skladištenje Vašeg Intex proizvoda za zimu

Intex proizvodi na naduvavanje su napravljeni od mekog PVC materijala. Ne preporučuje se da ostavite Vaš SPA proizvod napolju u toku zime. Korito i baza SPA ne smeju biti izloženi smrzavanju. Da biste sprečili oštećenje proizvoda uskladišti te Vaš SPA i dodatni pribor čim spoljna temperature padne ispod 4 °C.

Skladištenje SPA

Pratite sledeće korake kako bi ste uskladištili Vaš SPA preko zime:

Korak 1:

Postavite crne kapice na priključke u SPA koritu, odvojite bazu SPA a zatim
koristite baštensko crevo da ispustite vodu iz korita

Korak 2:

Pričvrstite crevo za naduvavanje na vazdušnu cev, uključite funkciju mehurića i usmerite kraj do ulaznih i izlaznih cevi praznog korita i baze SPA da se izduva višak vode iz cevi i oboda sa mehurićem.

Korak 3:

Uključite funkciju mehurića na još nekoliko minuta dok crevo za naduvavanje i baza SPA nije povezana ni sa čim kako bi vlaga osušila

Korak 4:

Ostavite naduvano SPA korito da se osuši na vazduhu najmanje 2 dana

Korak 5:

Kada se SPA korito potpuno osuši, šavove pospite bebi puderom a nakon toga mozete labavo sklopiti i uskladistiti SPA korito, vazdušni poklopac i prekrivac zajedno sa bazom SPA.

Preporuka je da se SPA skladišti potpuno suva, u prostoriji sa konstantnom sobnom temperaturom bez vlage ili mogućnosti da temperatura padne na stepen smrzavanja. Ukoliko SPA bude u kontaktu sa vlagom ili niskom temperaturama može doći do defekta proizvoda.

Posledice skladištenja SPA korita drugačije od navedenog uputstva

Posledice nastaju tokom čuvanja Vašeg proizvoda za drugu (sledeću) sezonu.

  • SPA funkcije, uključujući i vazdušnu pumpu više ne funkcionišu
  • Rupe u zidu ili na šavovima korita usled rasta mikroorganizama
  • Budj na zidovima i dnu SPA korita

Molimo Vas pročitajte uputstvo za SPA za dodatne informacije o skladištenje Vašeg proizvoda.