FAQ

Ispuštanje vazduha iz sistema na peščanoj pumpi

Ispod možete pogledati uputstvo za ispuštanje vazduha iz sistema kod peščanih filter pumpi. Proverite da li imate 4-smerni ili 6-smerni ventil na pumpi. Ukoliko se vazduh ne ispusti iz sistema pumpe to će uticati na snagu kojom pumpa filtrira vodu:

Ispuštanje vazduha iz sistema kod peščane pumpe sa 4-smernim ventilom

Korak 1:

Isključite peščanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice

Korak 2:

Okrenite 4-smerni ventil u položaj “N”

Korak 3:

Otvorite ventil za vazduh na kućištu motora

Korak 4:

Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti

Korak 5:

Zatim, olabavite poklopac na odvodu 4-smernog ventila

Korak 6:

Nakon što voda poteče iz odvoda, možete zatvoriti

Korak 7:

Postavite 4-smerni ventil u položaj filtracije i ponovo uključite pumpu

Ispuštanje vazduha iz sistema kod peščane pumpe sa 6-smernim ventilom

Korak 1:

Isključite peščanu pumpu i izvucite utikač iz utičnice

Korak 2:

Okrenite 6-smerni ventil u položaj “N”

Korak 3:

Otvorite ventil za vazduh na kućištu motora (pre – filter)

Korak 4:

Nakon što voda poteče iz ventila, možete zatvoriti

Korak 5:

Malo odvrnite priključno crevo na vrhu 6-smernog ventila (nemojte odvrnuti do kraja)

Korak 6:

Nakon što voda poteče, mozete ponovo zategnuti crevo nazad na 6- smerni ventil

Korak 7:

Postavite 6-smerni ventil u položaj filtracije i ponovo uključite pumpu

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.