FAQ

Čišćenje elektrolitičke ćelije

Da bi elektrolitička ćelija funkcionisala neophodno je da je redovno čistite. Proces čišćenja opisujemo korak-po-korak u sledećoj šemi:

Korak 1:

Isključite SPA i iskopčajte kabl za napajanje iz električne utičnice

Korak 2:

Odvijte kućište filtera od SPA baze koristeći čepove da zatvorite otvore za dovod i odvod vode

Korak 3:

Pomoću šrafcigera uklonite četiri šrafa sa prozirnog poklopca (Videti sliku 1 i 2)

Korak 4:

Isključite elektrolitičku ćeliju. Odvijte maticu elektrolitičke ćelije u smeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću priloženog alata (Videti sliku 3 i 4)

Korak 5:

Izvucite elektrolitičku ćeliju i stavite je i posudu u koju ćete sipati sirće za čišćenje

Korak 6:

Stavite titanijumsku elektrodu u posudu i sipajte sirće za čišćenje tako da elektroda bude potpuno potopljena. Pustite da elektroda bude potopljena najmanje 1 sat. Ukoliko postoje veće naslage kamenca preporučuje se da delovi ostanu potopljene preko noći. Nakon toga isperite elektrodu pod jakim mlazom vode (Videti sliku 5 i 6)

Korak 7:

Za ponovno montiranje pratite gore navedene korake obrnutim redosledom.

Ukoliko problem nije rešen, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.