FAQ

Kontrolna lista za korišćenje Intex PureSpa

Intex PureSpa se smatra velikim potrošačem. Postoji nekoliko stavki koje preporučujemo da pratite pre montiranja Intex PureSpa. Pregledajte dole navedene informacije:

Veliki potrošači

Veliki potrošači su uređaji kojima je potrebno mnogo električne energije (npr. rerna, mašina za sušenje veša, mašina za pranje sudova itd.). Oni su obično uključeni na različitim grupama. Odmah po uključivanju velikog potrošača biće potreban veliki napon električne energije. Ako je u tom trenutku u grupi priključeno nekoliko velikih potrošača može doći do iskakanja osigurača.

SPA sme biti priključen samo na utičnicu sa uzemljenjem

Utičnica sa uzemljenjem se može prepoznati po 2 metalne pločice, jedna se nalazi na vrhu a druga na dnu utičnice. Ukoliko postoji problem sa uzemljenjem proizvoda, struja može nastaviti da prolazi kroz uzemljenje u utičnici sve do merača usled čega će se prekidač za uzemljenje isključiti.
Kod utičnice koja nemaju uzemljenje ovo se ne može desiti jer će struja nastaviti da teče u zemlju npr. kada osoba dodirne proizvod koji propušta struju osetiće peckanje. Utičnica mora biti suva, udaljen 4m od SPA i na visini od 1.2m.

Veze sa grupom

Kada se zagreva Intex PureSpa ima kapacitet od 2300W. Zbog toga se preporučuje da se SPA proizvod uključi u posebnu grupu. Ukoliko ovo nije izvodljivo SPA se može povezati u grupi sa uređajima male potrošnje (npr. svetla).

Oprez! Ako je SPA povezan u grupu u kojoj su priključeni aparati za hlađenje (kao što je frižider ili zamrzivač) to može dovesti do elektriciteta u vodi (osećaj peckanja na koži).

Ako je SPA uključen i dogodi se da pregori RCD i osigurači, prva stvar koju treba proveriti je da li su u istoj grupi priključeni i drugi uređaji (i veliki i mali). Moguće je da postoji velika potrošnja u količini struje jer je previše uređaja uključeno u isto vreme.

Nemojte koristiti produžni kabl ili tajmer

Većina produžnih kablova ne može da izdrži količinu struje koja je potrebna za SPA. Grejač u SPA proizvodu ima kapacitet od 2300W. Ukoliko ste SPA povezali na produžni kabl ili tajmer to može dovesti do opterećenja odnosno do kratkog spoja. Kada kabl ne može da podnese potrebnu količinu struje, obično ćete primetiti osećaj peckanja na koži dok ste u vodi. Zato koristite isključivo i samo SPA kabl do utičnice i postarajte se da je kabl potpuno odmotan pre uključenja u zidnu utičnicu.

Utikač uvek održavajte suvim. Nikada ne priključujte mokri utikač

Kombinacija vode i struje može biti opasna. Ukoliko uključite vlažni utikač u električnu utičnicu to može proizvesti veliku količinu toplote i rastopiti utičnicu i/ili utikač od SPA. Vodite računa da SPA uvek bude udaljen najmanje 4m od električne utičnice.

RCD sklopka

SPA je opremljen sa RCD sklopkom na kraju kabla. RCD se ponaša kao uređaj diferencijalne struje (GFCI) koji odmah gasi napajanje proizvoda sa električnom energijom u slučaju nekog defekta. Kada je napon struje u kablu između zica jednak, RCD prekidač pravilno funkcioniše. Ukoliko RCD otkrije da je napon struje neujednačen odmah zaustavlja protok električne energije ka proizvodu. RCD uređaj je potrebno testirati pre svake upotrebe.
Nemojte koristiti SPA ukoliko RCD ne funkcioniše ispravno. RCD nije vodootporan ali je otporan na manje kapljice vode.

Kontaktirajte kvalifikovanog električara da proveri sve grupe i utičnice u kući i oko nje.