FAQ

Ukoliko curi voda na crevu od pumpe

Postoji više mogućih uzroka zašto curi voda na crevu od pumpe. Jedan od najčešćih razloga je to da O-prsten nije pravilno postavljen na priključku za creva. Prilikom priključivanja, O-prsten može da sklizne i da pomeri. Ovo znači da se crevo nije pravilno priključilo i to će dovesti do curenja vode na ovom mestu.

Molimo Vas sledite dole navedene korake:

Korak 1:

Uklonite stezaljku i olabavite crevo

Korak 2:

Pomerite crevo nazad kako bi O-prstena namestili na početak priključka za creva

Korak 3:

(Nežno pomerajte crevo napred nazad da biste ponovo pričvrstili O-prsten ukoliko se pomerio)

Korak 4:

Nežno pomerite crevo preko O-prstena okretanja bez pomeranja O-prstena

Korak 5:

Postavite stezaljku za crevo preko O-prstena

Ispod možete videti fotografije pravilnog i pogrešnog postavljanja O-prstena na priključak za crevo. Proverite da li je O-prsten pravilno postavljen a ukoliko nije, postavite ga pravilno koristeći gore navedene korake.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.