FAQ

Wi-Fi povezivanje

Ukoliko ruter sprečava SPA da se poveže sa mobilnom aplikacijom, odnosno, da bi ste utvrdili da li je problem u Wi-Fi ruteru možete se povezati sa SPA pomoću Wi-Fi. Da bi ste ovo uradili biće Vam potreban dodatni mobilni telefon. Molimo Vas sledite dole navedene korake:

Korak 1:

Kreirajte Wi-Fi konekciju na prvom telefonu. Proces kreiranje Wi-Fi pristupne tacke nije isti na svim telefonima. Da biste kreirali pristupnu tacku sa svog telefona pogledajte uputstvo za upotrebu

Korak 2:

Povežite drugi mobilni telefon sa Wi-Fi mrežom prvog mobilnog telefona

Korak 3:

Sada pratite korake Wi-Fi SPA veze da biste povezali drugi mobilni telefon sa prvim preko Wi-Fi pristupne tačke.

Korak 4:

Sada pratite korake za povezivanje SPA sa drugim mobilnim telefonom

Ako uparivanje uređaja funkcioniše to znači da Vaš ruter možda blokira vezu između SPA i mobilne aplikacije. Možete kontaktirati Vašeg internet provajdera da proveri podešavanja.

Ako problem nije rešen, molimo Vas kontaktirajte Vas lokalni servisni centar za dalju pomoć.