FAQ

Kako očistiti pesak kod peščane pumpe

Postoje različite vrste peska. Čak i ukoliko ste stavili nov pesak u pumpu potrebno je da prvo pokrenite opciju “backwash”. Nakon toga pokrenite funkciju “filter“ i pogledajte manometer na pumpi. To je pritisak pumpe kada počinje sa radom. Postoji mogućnost da će manometar biti na granici sa žutim poljem. Svaki put kada manometar pokaže da je pritisak u pumpi potpuno u žutom polju potrebno je izvršiti “backwash”. Pratite sledeće korake kako bi ste to i učinili:

Backwash kod 4-smernog ventila

Korak 1:

Isključite pumpu

Korak 2:

Okrenute 4-smerni ventil na funkciju “backwash”

Korak 3:

Odvrnite poklopac na odvodu 4-smernog ventila

Korak 4:

Ponovo uključite pumpu

Korak 5:

Ugasite pumpu kada čista voda počne da teče iz odvoda
(Proveriti tako što ćete rukom proci kroz vodu koja ističe iz pumpe. Čim budete osetili da nema više peska u vodi, možete ugasiti pumpu)

Korak 6:

Vratite poklopac na odvod i pomerite 4-smerni ventil na “filter“

Backwash kod 6-smernog ventila

Korak 1:

Isključite pumpu

Korak 2:

Okrenute 6-smerni ventil na funkciju “backwash”

Korak 3:

Odvrnite poklopac sa odvoda 6-smernog ventila

Korak 4:

Uključite pumpu

Korak 5:

Ugasite pumpu kada čista voda počne da teče iz odvoda
(Proveriti tako što ćete rukom proci kroz vodu koja ističe iz pumpe. Čim budete osetili da nema više peska u vodi, možete ugasiti pumpu)

Korak 6:

Okrenite 6-smerni ventil na funkciju “rinse“

Korak 7:

Uključite pumpu na najmanje 1 minut a zatim ponovo isključite

Korak 8:

Vratite poklopac na odvod i vratite 6-smerni ventil nazad na “filter” opciju.
Ukoliko

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.