FAQ

Pesak u vodi

Ukoliko je pesak nov, sav višak će te ukloniti funkcijom “BACKWASH”. Tek kada više ne bude peska koji izlazi iz pumpe prilikom korišćenja funkcije “BACKWASH” pumpa se može prebaciti u funkciju filtracije. Ukoliko je peščana pumpa podešena da filtrira pre uključivanja funkcije “BACKWASH sav pesak će se ispustiti u bazen.

Ukoliko koristite nov pesak u pumpi sa 4-smernim ventilom:

Korak 1:

Uklonite sav pesak iz bazena

Korak 2:

Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno peska i dopunite ukoliko je potrebno

Korak 3:

Uverite se da u centralnoj cevi rezervoara nema peska

Korak 4:

Izvršite “BACKWASH” dok voda ne postane čista
(Ovo možete da proverite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude peska u vodi možete stati)

Ukoliko koristite nov pesak u pumpi sa 6-smernim ventilom:

Korak 1:

Uklonite sav pesak iz bazena

Korak 2:

Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno peska i dopunite ukoliko je potrebno

Korak 3:

Uverite se da u centralnoj cevi rezervoara nema peska

Korak 4:

Izvršite “BACKWASH” dok voda ne postane čista
(Ovo možete da proverite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude peska u vodi možete stati)

Korak 5:

Podesite funkciju “RINSE” najmanje 1 minut da biste se uverili da je filter pravilno postavljen

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.