FAQ

Povezivanje filter pumpe

Položaj creva

Gornji priključak pumpe je označen sa ‘’+’’. Na taj deo se mora priključiti crevo koje dolazi sa donjeg izlaza iz bazena (izlaz). Crevo koje dolazi iz gornjeg izlaza iz bazena (ulaz) mora biti povezano na niži priključak na pumpi.

Na ovaj način se dobijaju veza od niskog ka visokom i visokog ka niskom. To je potrebno kako bi pumpa radila što bolje. Sama pumpa nije dovoljna već ona funkcioniše na pritisak vode iz bazena. Priključivanjem filter pumpe na ovaj način se stvara potreban pritisak.

Savet: Nemojte priključivati dodatna creva na pumpu. To bi oslabilo pritisak vode u pumpi a time i smanjilo snagu pumpe za filtriranje vode.

Pozicioniranje pumpe

Ukoliko postavite filter pumpu iznad nivoa vode, pumpa neće funkcionisati. Kao što smo i ranije pomenuli sama pumpa nije dovoljna već je potreban pritisak vode. A u ovom slučaju pritisak vode ne bi bio dovoljan kako bi se voda filtrirala kroz pumpu.

Molimo Vas postavite filter pumpu na tlo, u istoj ravni kao sto je bazen. Tako će pumpa biti ispod površine vode. Za više detalja o montiranju Vaše pumpe pogledajte uputstvo za upotrebu.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.