FAQ

Nema hlora – Nema koda greške QS200

Ako sistem za slanu vodu ne prikazuje greške tokom rada, znači da se proizvodi dovoljno hlora. Elektroliza razdvaja vodu na kiseonik i vodonik, a rastvorenu so na hlor i druge supstance.

Ukoliko je je u vodi izmereno premalo ili da uopšte nema hlora, to znaci da je proizveden hlor odmah potrošen ili je razgrađen jer ima previse biološkog materijala u vodi.

Pratite listu u nastavku da biste videli da li će se povećava nivo hlora u vodi :

Čišćenje elektrode

Titanijumska elektroda pretvara so u slobodni hlor. Pratite korake opisane u uputstvu da biste očistili elektrode.

Povećanje sadržaja hlora

Možete povećati radne sate sistema za slanu vodu da biste stvorili dodatni hlor. Ukoliko povećanjem radnih sati nije povećan nivo hlora u vodi možete primeniti takozvani “hlorni šok”. Nakon toga možete održavati nivo hlora sa standardnim radnim satima.

Pokrijte bazen kada nije u upotrebi

Izlaganja vode sunčevoj svetlosti će umanjiti kolicinu hlora u njoj. Kiša ili grmljavina takođe mogu uticati na smanjenje nivoa hlora u vodi iako se Vaš bazen ne koristi.

Obratite se stručnjaku

Ako gore navedeni saveti nisu pomogli molimo Vas da kontaktirate stručnjaka za tretman/održavanje vode za više saveta.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.