FAQ

Opšte smernice za održavanje bazena

Održavanje vode se deli u 4 koraka: filtriranje, nivo PH vrednosti vode, dezinfekcija hlorom i suzbijanje algi. Alge se najčešće stvaraju ukoliko prva 3 navedena koraka nisu potpuno sprovedena. Većina dezinfekcionih sredstava može da ukloni alge iz vode. Uz dobru filtraciju i odgovarajući balans svih vredosti u vodi neće Vam biti potrebne velike količine dodatnih proizvoda kako bi voda u bazena bila čista i bistra.

Nekoliko spoljnih faktora može imati uticaj na gore pomenuta 4 koraka u održavanju vode. Na primer, vremenske prilike, broj osoba koje koriste proizvod i činjenica koliko dugo je proizvod već u upotrebi. Na osnovu toga, prilagodite navedena 4 koraka ukoliko je potrebno.

Korak 1: Filtracija

Vodu u bazenu je potrebno filtrirati svakoga dana. U uputstvu, koje se isporučuje uz svaki model bazena, je navedeno koliko radnih sati je potrebno pumpi da bi se kompletna voda u bazenu isfiltrirala.

Filter je potrebno isprati nakon svake upotrebe odnosno svakodnevno pod jakim pritiskom vode. Na ovaj način će Vaš filter duže trajti. Ukoliko se to ne čini biće potrebno da češće menjate filter. Filter je svakako potrebno redovno menjati sa novim nekorišćenim. U slučaju da imate peščanu pumpu, ispiranje peska je neophodno kada je manometer u žutom polju.

Korak 2: Održavanje vode

Na početku korišćenja proizvoda proveravajte vrednosti hemijskog sastava vode pomoću test trake na nedeljnom nivou. Potopite celu test traku na 1 sekundu. Nemojte otresati višak vode jer je potrebno da na svakom delu trake bude vode kako bi rezultati bili validni. Zatim zadržite traku u horizontalnom položaju 15 sekundi i odmah nakon toga pročitajte rezultate . Nemojte držati traku u vodi duže nego što je potrebno.

Održavajte Ph vrednosti vode u ravnoteži. Ako dođe do značajnog odstupanja u prikazanim vrednostima obratite se lokalnom stručnjaku za održavanje vode u bazenima. Oni će Vas posavetovati o tome koje hemikalije je potrebno koristiti radi hemijskog balansa u vodi.

Korak 3: Dezinfekcija

Vodite računa da je nivo hlora u vodi uvek na određenom nivou tako što ćete redovno proveravati vrednosti i dodavati hlor ukoliko je to potrebno. Ako je nivo hlora u vodi ispod potrebnih vrednosti primetićete da će se filter više prljati. To će uzrokovati slabiji rad pumpe i sve će rezultirati daleko slabijim protokom vode.

Korak 4: Suzbijanje algi

Potrebno je da na svakodnevnom nivou kompletno filtrirate vodu u bazenu. Razmnožavanja algi je naročito brzo na visokim temperaturama i u stajaćoj vodi. Medjutim, ukoliko se voda na svakodnevnom nivou kompletno ne filtrira a samim tim i ne cirkuliše kroz pumpu razmnožavanje algi se može dešavati uprkos odgovarajućem nivou hlora u vodi.

Primena šoka sa hlorom ima isti efekat kao i pojačana funkcija u sistemu slane vode. Velika količina hlora se dodaje u vodu u kratkom vremenskom period. Ovo je jedan od mogućih načina za borbu protiv glatkog korita i zeleno-mutne vode u bazenu.

Ukoliko se koristi sistem slane vode sa funkcijom pojačanja, ovo se može uključiti. Ako je u vodi previse biološkog materijala dodati hlor će odmah imati efekta i iz istog razloga će biti potrošen. Moraćete da produžite radno vreme sistema za slanu vodu kako bi se proizvelo dovoljno hlora.

Molimo Vas kontaktirajte specijaliste za bazene za više informacija o održavanju i tretiranju vode.