FAQ

Kod E90

Kod E90 se pojavljuje kada nema protoka vode između baze SPA i korita SPA. Ovaj kod se takođe prikazuje ukoliko je loše održavanja vode, ukoliko je filter prljav ili star, ukoliko postoji prisustvo bakterija i algi u vodi. Molimo Vas pročitajte listu u nastavku:

  • Filter treba ispirati svaki dan i nakon svake upotrebe. Redovno menjajte filter (na nekoliko dana do najkasnije jedne nedelje, zavisno od koriscenja SPA).
  • Voda mora biti bistra. Potrebno je da nivo hlora u vodi uvek bude između 2 i 4 ppm.
  • Ukoliko je voda zelena/mutna/mlečna ili ima pene, upravo to može biti uzrok koda E90.
  • Hlor u vodi stvara dezinfekcioni efekat kako bi voda bila bistra. Filter je potreban radi uklanjanja čestica iz vode.

Da li je filter čist i voda bistra?

Odvrnite kućište filtera, uklonite filter i pritisnite dugme za filtriranje.

Da li se E90 prikazuje i bez filtera?

Molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.

Da li se kod E90 više ne pojavljuje?

Ovo znači da uzrok koda E90 nije mehaničke prirode, već je povezan sa prljavim filterom i/ili lošim održavanjem vode. U ovom slučaju, morate zameniti filter i/ili preduzeti neophodne mere da biste obezbedili odgovarajući nivo hlora.

Za više informacijao održavanju vode, molimo Vas pročitajte

Opšte informacije za održavanje PureSpa