FAQ

Povezivanje creva kod peščane pumpe

Povezivanje creva kod 4-smernog ventila

Priključno crevo iz kućišta motora mora biti povezano na ulaz 4-smernog ventila. Ukoliko se crevo priključi na odvod za “BACKWASH”, pumpa će raditi samo u neutralnom položaju.

Povežite crevo iz kućišta motora na ulaz 4-smernog ventila. Samo na ovoj način će Vaša pumpa ispravno funkcionisati.

Postavljanje creva kod 6-smernog ventila

Priključno crevo iz kućišta motora mora biti povezano na ulaz 6-smernog ventila. Ukoliko se crevo priključi na odvod za “BACKWASH”, pumpa će raditi samo u neutralnom položaju.

Povežite crevo iz kućišta motora na ulaz 6-smernog ventila. Samo na ovoj način će Vaša pumpa ispravno funkcionisati.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.